kirkehistorie.no
Hovedside | Litteratur&link | Bibelarkeologi.no


Ruin fra Antiokia, der Jesu etterfølgere først ble kalt kristne. I lang tid var dette kristendommens hovedsete


 Edessa, nå Urfa, kjent for kristen misjonsskole og  legekunst. 


 Echmiadzin katedralen i Armenia, først bygd av prins Gregory som lot riket bli kristent på 200-tallet.  Disiplene Thaddaeus og Bartholomew hadde evangelisert i Armenia, og i 17 århundrer holdt den Armenske kirke syvende-dags Sabbat. 


En kristen gravstein i Frunze, Kirkhistan fra 8-13. århundre. Den syriske Østkirken var innflytelsesrik og utbredt til områder som Kina, India, Mongolia, Siberia, Manchuria, Persia, og i Kashak-rikene 


Samarkand, Uzbekistan, var en gang et regionalt hovedkvarter for Den Nestorianske kirke, en del av Østkirken. Her ble syvende-dags sabbaten anerkjent til det 14. århundre . 


Irsk kristent steinkapell fra 600-tallet i Luxeuil, Frankrike. Her  grunnla Columbanus en kristen misjonsskole. 
 


Den keltiske misjonæren Columbanus (543-615) ble hele livet motarbeidet av den Romesk katolske kirke. Bildet viser Bobbio, i Nord-Italia, der han etablerte sin siste kristne skole og bibliotek. Columbanus ble senere erklært som helgen av den katolske kirke, og er kjent som Sankt Columban


Waldensisk pastor-skole høyt i fjelldalene i Angrogna, Nord-vest Italia. 


Waldensiske kristne tilber i en fjellhule i det de blir angrepet av soldater. 


Mange kristne endte sine liv på kjetterbålene som brant i Europa under store delser av middelalderen.

Sabbaten gjennom tidene
- en oversikt over sabbat-helligholdelse fra Kristus fram til vår tid

DET ATTENDE ÅRHUNDRE

ABYSSINIA
"Jakobittene kom sammen på sabbatsdagen i templet, før den Domikalske dag, og holdt den dagen, som også abyssineme, som vi har sett fra deres trosbekjennelse ved den etiopiske kong Claudius."
Abudacnus, Histona Jacobitarum, (attende århundre) side 118-119.
 

ROMANIA - 1760 (også tidligere Jugoslavia og Tsjekkoslovakia)
"Joseph IIs kunngjøring om toleranse hadde ingen gyldighet for sabbatarianerne, følgelig hvorav noen mistet all sine eiendeler."
Jahrgang Vol. 2, side 254.
Katolske prester bisto med soldater for å tvinge dem til å akseptere den nominelle romerske katolisisme, og tvinge de som var igjen til å arbeide på sabbaten og til å gå i kirken på søndagen, - disse metodene ble brukt i to hundre og femti år for å gjøre sabbatarianerne til søndagsholdere.

TYSKLAND - Tennhardt fra Nuremberg
"Han holdt seg strengt til læresetningen om sabbaten, fordi dette er et av de ti bud."
Bengels Leben und Wirken, Burk. Side 579.
Selv sier han: "Det kan ikke bevises at søndag har tatt sabbatens plass. Herren Gud har helliget den siste dag i uken. Antikrist, på den annen side, har utpekt den første dag i uken."
Kl. Auszug aus Tennhardt's "Schriften", (trykket 1712) side 49.

BØHMEN OG MORAVIA (dagens Tsjekkiske republikk)
Deres historie fra 1635 til 1867 er beskrevet av Adolf Dux som forteller:
"Situasjonen var fryktelig for sabbatarianeme. Bøkene deres og skriftene måtte bli overgitt til Karlsburgs kirkeråd for å bli til bytte for flammene."
Aus Ungam, (Leipzig: 1880), 289-291.
 

HOLLAND OG TYSKLAND
Dr. Comelius uttaler angående øst Friesland, at når Baptister ble mange, "ble ikke søndager og helligdager
holdt." [De var sabbatsholdere.]
Der Anteil Ostfrieslands and, Ref. Muester 1852, side 29,34.
 

MORAVIA - Greve Zinzendorf
I 1738 skrev Zinzendorf følgende om sin sabbat helligholdelse:
"At jeg har brukt sabbaten til hvile allerede i mange år, og våre søndager til forkynnelse av evangeliet." Budingsche Sammlung, (Leipzig: 1742) seksjon 8, side 224.
 

AMERIKA  -  1741  (Moraviske  Brødre  etter Zinzendorf kom til Europa)
"Som et særegent tilfelle, fortjener det å bli lagt merke til at han har kommet til en løsning med Bethlehem menighet om å holde den syvende dag som hviledag."
Ibid., 5, 1421, 1422.

AMERIKA
Men før Zinzendorf og moraverne i Bethlehem på denne måten begynte å holde sabbaten og hadde fremgang, var det en liten gruppe tyske sabbatsholdere i Pennsylvania. Rupps History of Religious Denominations in the United States, 109-123.

Tilbake

Det nittende århundre

 

 Sort statue av Jupiteromdøpt til St Peter  - fra St. Peters basilica, Roma. 


St. Petersplassen - utformet som et hedensk solhjul. Obelisken er et gammelt fallossymbol og symbol for Orisis, den egyptiske solguden. 


Tiaraen - symbol på pavelig rikdom og religiøs makt. 

Det første korstog begynte i Clermont, Frankrike 27.nov 1095 etter oppfordring fra pave Urban II


Inkvisisjonen - geistlige dømte ufattelig mange til døden fordi de ikke ville underkaste seg den katolske kirke.


Tortur ble flittig brukt under  inkvisisjonen.
 


  Den Romerske biskop, paven, har  i Kirken, i kraft av sitt embede som Kristi stedfortreder og hele Kirkens hyrde, den fulle, øverste og universelle myndighet som han alltid har anledning til fritt å utøve. 

Kirken er apostolisk: den er bygget på varig grunn: "Lammets tolv apostler"(Åp 21,14); den kan ikke ødelegges; den  bevares ufeilbarlig i sannheten: Kristus styrer den gjennom Peter og de andre apostlene som er tilstede i sine etterfølgere,
     paven og bispekollegiet. 

Bilder frawww.tagnet.org/llt etter avtale
Redaktør for Kirkehistorie.no er A.O. Bjørkavåg    redaksjon(a)kirkehistorie.no