kirkehistorie.no
Hovedside | Litteratur&link | Bibelarkeologi.no


Ruin fra Antiokia, der Jesu etterfølgere først ble kalt kristne. I lang tid var dette kristendommens hovedsete


 Edessa, nå Urfa, kjent for kristen misjonsskole og  legekunst. 


 Echmiadzin katedralen i Armenia, først bygd av prins Gregory som lot riket bli kristent på 200-tallet.  Disiplene Thaddaeus og Bartholomew hadde evangelisert i Armenia, og i 17 århundrer holdt den Armenske kirke syvende-dags Sabbat. 


En kristen gravstein i Frunze, Kirkhistan fra 8-13. århundre. Den syriske Østkirken var innflytelsesrik og utbredt til områder som Kina, India, Mongolia, Siberia, Manchuria, Persia, og i Kashak-rikene 


Samarkand, Uzbekistan, var en gang et regionalt hovedkvarter for Den Nestorianske kirke, en del av Østkirken. Her ble syvende-dags sabbaten anerkjent til det 14. århundre . 


Irsk kristent steinkapell fra 600-tallet i Luxeuil, Frankrike. Her  grunnla Columbanus en kristen misjonsskole. 
 


Den keltiske misjonæren Columbanus (543-615) ble hele livet motarbeidet av den Romesk katolske kirke. Bildet viser Bobbio, i Nord-Italia, der han etablerte sin siste kristne skole og bibliotek. Columbanus ble senere erklært som helgen av den katolske kirke, og er kjent som Sankt Columban


Waldensisk pastor-skole høyt i fjelldalene i Angrogna, Nord-vest Italia. 


Waldensiske kristne tilber i en fjellhule i det de blir angrepet av soldater. 


Mange kristne endte sine liv på kjetterbålene som brant i Europa under store delser av middelalderen.

Sabbaten gjennom tidene
- en oversikt over sabbat-helligholdelse fra Kristus fram til vår tid

DET NITTENDE ÅRHUNDRE


RUSSLAND
"Men flertallet flyttet til Krim og Kaukasus, hvor de, inntil denne dag, forble trofaste mot sine læresetninger til tross for forfølgelse. Folket kalte dem subotniki, eller sabbatarianere."

Stemberg, Geschichte der Juden in Polen, 124.


KINA
"På denne tid forbød Hung bruken av opium, og til og med tobakk, og alle berusende drinker, og sabbaten ble holdt religiøst."
The Ti-Ping Revolution, av Lin-Lee, en offiser blant dem, Vol. 1, side 36-48, 84.
"Den syvende dag iakttas meget religiøst og strengt blant dem. Taiping sabbaten holdes på vår lørdag." Ibid., 319.

KINA
"Når Taiping folket ble spurt hvorfor de holdt den syvende dag sabbat, svarte de at det var, for det første, fordi bibelen lærte det, og, for det andre, fordi deres forfedre holdt den som en dag for tilbedelse."
A Critical History of the Sabbath and the Sunday

INDIA OG PERSIA
"I tillegg opprettholdt de den høytidelige helligholdelse av kristen tilbedelse over hele vårt Imperium, på den syvende dag."
Christian Researches in Asia, 143.

DANMARK
"Denne opphisselsen var ikke uten dens ettervirkning. Pastor M. Å. Sommer begynte å holde den syvende dag, og skrev i sitt menighetsblad, 'Inøvet Kristendom' No. 5, 1875, en imponerende artikkel om den sanne sabbat. I et brev til forstander John G. Matteson, sa han:

Blant baptister her i Danmark er det stor opphisselse vedrørende sabbatsbudet.... Dog er jeg sannsynligvis den eneste predikant i Danmark som står så nær til adventistene og som i mange år har forkynt Kristi annet komme."

"Advent Tidende", mai 1875.

SVERIGE (Baptist)
"Vi vil nå forsøke å vise at helligelsen av sabbaten har sin grunn og sin opprinnelse i en lov som Gud ved selveste skapelsen stadfestet for hele verden, og som en følge av dette er bindende på alle mennesker gjennom alle tider."
"Evangelisten", 30 mai, 1863, side 169. Stockholm, 30 mai til 15 august, 1863 (et organ for den svenske baptist menigheten).

AMERIKA -1845
"Slik ser vi Daniel 7,25 oppfylt, det lille horn forandre 'tider og lover.' Derfor ser det ut for meg som at alle som holder  den  første  dag  som  sabbat  er  pavens søndagsholdere og Guds sabbatsbrytere."
T. M. Preble, Feb.13, 1845.
 

SYVENDEDAGS ADVENTISTER
I 1844 fremsto Syvendedags Adventistene i nord Amerika og hadde spredt seg i nesten hele verden ved slutten av det nittende århundre. Deres navn kommer fra deres læresetning om den syvende dag sabbat og Jesu annet komme i himmelens skyer. I 1874 var deres virksomhet etablert i: Europa; 1885 i Australasia; 1887 i Afrika; 1888 i Asia og Sør Amerika.

Tilbake

 

 

 Sort statue av Jupiteromdøpt til St Peter  - fra St. Peters basilica, Roma. 


St. Petersplassen - utformet som et hedensk solhjul. Obelisken er et gammelt fallossymbol og symbol for Orisis, den egyptiske solguden. 


Tiaraen - symbol på pavelig rikdom og religiøs makt. 

Det første korstog begynte i Clermont, Frankrike 27.nov 1095 etter oppfordring fra pave Urban II


Inkvisisjonen - geistlige dømte ufattelig mange til døden fordi de ikke ville underkaste seg den katolske kirke.


Tortur ble flittig brukt under  inkvisisjonen.
 


  Den Romerske biskop, paven, har  i Kirken, i kraft av sitt embede som Kristi stedfortreder og hele Kirkens hyrde, den fulle, øverste og universelle myndighet som han alltid har anledning til fritt å utøve. 

Kirken er apostolisk: den er bygget på varig grunn: "Lammets tolv apostler"(Åp 21,14); den kan ikke ødelegges; den  bevares ufeilbarlig i sannheten: Kristus styrer den gjennom Peter og de andre apostlene som er tilstede i sine etterfølgere,
     paven og bispekollegiet. 

Bilder frawww.tagnet.org/llt etter avtale
Redaktør for Kirkehistorie.no er A.O. Bjørkavåg    redaksjon(a)kirkehistorie.no