kirkehistorie.no
Hovedside | Litteratur&link | Bibelarkeologi.no


Ruin fra Antiokia, der Jesu etterfølgere først ble kalt kristne. I lang tid var dette kristendommens hovedsete


 Edessa, nå Urfa, kjent for kristen misjonsskole og  legekunst. 


 Echmiadzin katedralen i Armenia, først bygd av prins Gregory som lot riket bli kristent på 200-tallet.  Disiplene Thaddaeus og Bartholomew hadde evangelisert i Armenia, og i 17 århundrer holdt den Armenske kirke syvende-dags Sabbat. 


En kristen gravstein i Frunze, Kirkhistan fra 8-13. århundre. Den syriske Østkirken var innflytelsesrik og utbredt til områder som Kina, India, Mongolia, Siberia, Manchuria, Persia, og i Kashak-rikene 


Samarkand, Uzbekistan, var en gang et regionalt hovedkvarter for Den Nestorianske kirke, en del av Østkirken. Her ble syvende-dags sabbaten anerkjent til det 14. århundre . 


Irsk kristent steinkapell fra 600-tallet i Luxeuil, Frankrike. Her  grunnla Columbanus en kristen misjonsskole. 
 


Den keltiske misjonæren Columbanus (543-615) ble hele livet motarbeidet av den Romesk katolske kirke. Bildet viser Bobbio, i Nord-Italia, der han etablerte sin siste kristne skole og bibliotek. Columbanus ble senere erklært som helgen av den katolske kirke, og er kjent som Sankt Columban


Waldensisk pastor-skole høyt i fjelldalene i Angrogna, Nord-vest Italia. 


Waldensiske kristne tilber i en fjellhule i det de blir angrepet av soldater. 


Mange kristne endte sine liv på kjetterbålene som brant i Europa under store delser av middelalderen.

Reinarius Saccho, Om  sektene blant de moderne vranglærerne 1254

For det første sier de at Romerkirken ikke er Jesus Kristus sin kirke, men en kirke av onde [malignants] og at frafallet skjedde under Sylvester, da giften fra det verdslige ble innsprøytet i den. Og så sier de, at de er kirken til Kristus, fordi de holder både i ord og i gjerning læren til Kristus, evangeliet og apostlene.

 1. Deres andre feil er at alt ondt og synder er i kirken, og at de selv alene lever rettferdig.
 2. At knapt noen i kirken, unntatt dem selv, opprettholder evangeliets lære.
 3. At de er i sannhet fattige i ånden, og lider forfølgelse for rettferdighet og tro.
 4. At de er Kirken til Jesus Kristus.
 5. At Kirken i Roma er sjøgen i Åpenbaringen, på grunn av dens overfladiske dekor som Øst-Kirken ikke bryr seg om
 6. At de forakter alle reglene til Kiiken, fordi de er tunge og mangfoldige
 7. At paven er hodet for alle feil.
 8. At teologene er skriftlerde, og munkene fariseere.
 9. At paven og alle biskopene, er folkemordere på grunn av alle krigene.
 10. At en ikke skal lyde geistlige, men bare Gud.
 11. At ingen er større enn den andre innen kirken. Matt. 23. ”Alle dere er brødre.”
 12. At ingen må bøye kne for en prest. Åp 2: hvor engelen sier til John ”Se til at du ikke gjør det.”
 13. At tiende ikke skal betales, fordi førstefrukten ikke ble gitt til kirken.
 14. At presteskapet og munkene ikke burde ha eiendeler; 3 Mos XVIII ”Prestene og alle i Levis stamme, skal ikke ha del og arv med folket i Israel, fordi de spiser offrene, og de skal ikke motta noe annet.”
 15. At presteskapet, og munkene, ikke burde ha [prebends]
 16. At biskopene og abbotene ikke burde ha kongelige rettigheter.
 17. At landet og folket ikke skulle deles i biter.
 18. At det er en ond ting å finansiere og [endow] kirker og klostre.
 19. At testamenter ikke skal begunstige kirker, og også, at ingen burde være en leiling til kirken, også at de fordømme hele presteskapet for latskap, og sier at de burde arbeide med hendene slik som apostlene gjorde. De tar avstand fra titler av verdighet, slik som Pave, Biskop, etc – også, at ingen skal bli tvunget til tro, også – at de ikke bryr seg om de geistelige ordninger, også – at de ikke bryr seg for geistlige privilegier, også – at de forakter immuniteten til kirken og geistlige personer og ting, også fordømmer de konsiler, synoder og samlinger, også, sier de at alle sognerettigheter er påfunn, -også – sier de at klosterordener er tradisjonen til fariseerne.

 

For det andre, fordømmer de alle sakramentene til kirken, i første omgang, når det gjelder dåp, så betyr katekismen ingenting, - og den absolusjonen som gis til babyer gavner intet….

I tillegg, fordømmer de ekteskapssakramentet, og sier at gifte personer synder moralsk hvis de kommer sammen uten håp om avkom – også forakter de fadderskap – også, de forakter grader av tilknytning, kjødelig og åndelig, og ordenenes lover, og offentlig stand, og av geistlige forbud – også, de sier at en kvinne ikke trenger velsignelse etter å fått barn, heller ikke introduksjon – også, de sier at kirken har feilet i å forby prestene å gifte seg, når selv de i Øst gifter seg – også, de sier at kontinentet ikke synder ved kyssing og omfavnelser.

Sakramentet salvelse fordømmer de, da det bare blir gitt til de rike, og fordi det krever flere prester for å gjenomføre det – også, de sier at sakramentet om ordener er intet – også, de sier at hver gode legmann er en prest, slik som apostlene var legmenn også – også, at bønnen til en ond prest gagner intet – også, de forakter det prestelige påtrykk – også, at latinsk bønn ikke gavner folk flest – også, de gjør latter av at ulovlydige personer og ondskapsfulle syndere blir opphøyet til høye posisjoner i kirken – også, de sier at hver legmann, og selv kvinner, burde forkynne, 1. Cor. 14. ”Jeg vil at dere snakker forskjellige språk, slik at kirken kan motta oppbyggelse” – også, hva enn som blir forkynt som ikke kan bevises ut fra teksten i Bibelen, regner de som fabler….

…også, de sier at læren til Kristus og apostlene er tilstrekkelig for frelse uten ordningene til kirken – at tradisjonen til kirken er tradisjonen til fariseerne; og at det gjøres mer ut av brudd mot menneskelige tradisjoner en mot guddommelig lov. Matt. 15 ”Hvorfor  bryter dere Guds bud på grunn av deres tradisjoner?”   Også, de avviser den mystiske forståelse av De hellige skrifter, prinsipielt fordi den regner  det som gjøres og sies og kirken har overlevert som tradisjon, slik som hanen på pidestall tilkjenneigr en doktor.

Fra Reinarius Sacco, ”Of the Sects of Moderen Heretics” (1254), i S.R. Maitland, trans., History of the Albigenses and Waldenses (London: C.J.G. og F. Rivigton, 1832, pp 407-413

 

Kilde/oversatt fra :

 http://www.fordham.edu/halsall/source/waldo2.html

 

 

 Sort statue av Jupiteromdøpt til St Peter  - fra St. Peters basilica, Roma. 


St. Petersplassen - utformet som et hedensk solhjul. Obelisken er et gammelt fallossymbol og symbol for Orisis, den egyptiske solguden. 


Tiaraen - symbol på pavelig rikdom og religiøs makt. 

Det første korstog begynte i Clermont, Frankrike 27.nov 1095 etter oppfordring fra pave Urban II


Inkvisisjonen - geistlige dømte ufattelig mange til døden fordi de ikke ville underkaste seg den katolske kirke.


Tortur ble flittig brukt under  inkvisisjonen.
 


  Den Romerske biskop, paven, har  i Kirken, i kraft av sitt embede som Kristi stedfortreder og hele Kirkens hyrde, den fulle, øverste og universelle myndighet som han alltid har anledning til fritt å utøve. 

Kirken er apostolisk: den er bygget på varig grunn: "Lammets tolv apostler"(Åp 21,14); den kan ikke ødelegges; den  bevares ufeilbarlig i sannheten: Kristus styrer den gjennom Peter og de andre apostlene som er tilstede i sine etterfølgere,
     paven og bispekollegiet. 

Bilder frawww.tagnet.org/llt etter avtale
Redaktør for Kirkehistorie.no er A.O. Bjørkavåg    redaksjon(a)kirkehistorie.no