kirkehistorie.no
Hovedside | Litteratur&link | Bibelarkeologi.no


Ruin fra Antiokia, der Jesu etterfølgere først ble kalt kristne. I lang tid var dette kristendommens hovedsete


 Edessa, nå Urfa, kjent for kristen misjonsskole og  legekunst. 


 Echmiadzin katedralen i Armenia, først bygd av prins Gregory som lot riket bli kristent på 200-tallet.  Disiplene Thaddaeus og Bartholomew hadde evangelisert i Armenia, og i 17 århundrer holdt den Armenske kirke syvende-dags Sabbat. 


En kristen gravstein i Frunze, Kirkhistan fra 8-13. århundre. Den syriske Østkirken var innflytelsesrik og utbredt til områder som Kina, India, Mongolia, Siberia, Manchuria, Persia, og i Kashak-rikene 


Samarkand, Uzbekistan, var en gang et regionalt hovedkvarter for Den Nestorianske kirke, en del av Østkirken. Her ble syvende-dags sabbaten anerkjent til det 14. århundre . 


Irsk kristent steinkapell fra 600-tallet i Luxeuil, Frankrike. Her  grunnla Columbanus en kristen misjonsskole. 
 


Den keltiske misjonæren Columbanus (543-615) ble hele livet motarbeidet av den Romesk katolske kirke. Bildet viser Bobbio, i Nord-Italia, der han etablerte sin siste kristne skole og bibliotek. Columbanus ble senere erklært som helgen av den katolske kirke, og er kjent som Sankt Columban


Waldensisk pastor-skole høyt i fjelldalene i Angrogna, Nord-vest Italia. 


Waldensiske kristne tilber i en fjellhule i det de blir angrepet av soldater. 


Mange kristne endte sine liv på kjetterbålene som brant i Europa under store delser av middelalderen.

EUROPAS USMINKEDE KIRKEHISTORIE

 • 312: Keiser Konstantin (K) er mithraist, dyrker Sol Invictus, mottar i slag syn av kors han skal følge for å seire
 • 313: K´s toleranseedikt i Milano, forfølgelser av kristne avsluttes, religionsfrihet,
 • 321: K´s lov påbyr helligholdelse av soldagen. Keiseren er PONTIFEX MAXIMUS, dvs. hedensk yppersteprest
 • 325: K innkaller til Kirkemøtet i Nicea, sølibat for geistlige påkreves, Arianismen fordømmes, Konstantin begunstiger kirken, ønsker enhet i kirken og kirken som stabilisator i riket, vil ha intet i felles med jødene.
 • 340-380: Wulfila oversetter bibelen til gotisk (morsmål for germanere) og driver misjonsvirksomhet
 • 364: Synode i Laodikea: Canon XXIX, sabbatsholdere fordømmes (anathema from Christ), kalles judaister
 • 366: Rosenkransen innføres, finnes forøvrig i bl.a. indiske religioner
 • 376: Biskop Demasius i Roma tar tittelen PONTIFEX MAXIMUS
 • 379-395: Katolsk kristendom blir statsreligion, kirkemedlemskap er borgerplikt, heresier rettsløse, utvises
 • 388: 25.desember erklæres som Jesu fødselsdag over hele det romerske riket
 • 394: Den første messe
 • 300-tallet: Kirken "kristliggjør"hedenske tradisjoner: helgentempler, valfarter, prosesjoner, festdager, røkelse bønne-vandringer, velsignelse av jord Slutten av 300-t.: tanken at presten ved ordinasjon får spesiell og umistelig hellighet, formidler av Guds nåde Augustin: predestinasjon, arvesyndslæren,
 • 410: Rom erobres av goterne
 • 430: Nestorius, erkebiskop i Konstaninopel blir utelukket av kirken
 • 431: Maria får tittelen "theotókos", "Gudeføderske", folkelig Maria-kult i oppsving
 • 523-526 Pave Johanndes I ble av den østgotiske konge Theodorik tvunget til å reise til Konstantinopel for å bevege keiser Justinos 1. til å mildne et edikt mot arianerne. Han mislyktes, og døde i fengsel i Ravenna.
 • 535: Vandalene bukker under mot Østromerrikets hær, ledet av keiser Justinians hærfører Belisarius
 • 536: Justinian sender Belisarius med hær til Italia. Det ble begynnelsen på slutten av det østgotiske veldet.
 • 538: Østgoterne gir opp beleiring av Roma, kong Vitiges som fange til Konstantinopel.
 • 586: Vestgoterne i Spania går over til katolisismen ( fra arianismen), latin, ikke morsmål ved gudstjenestene
 • 590-604: pave Gregor den store, arkitekt bak middelalderens pavedømme, misjonering ved krigføring og kristliggjøring av hedenske templer ("stenk veggene med vievann, og reis altere med helgenrelikvier i templene"), også sosiale hjelpetiltak. Innfører læren om skjærsilden, et mellom stadium mellom død og dom hvor de avdøde blir renset for sine synder. Skikken med sjelemesser for å forkorte de dødes pine i skjærsilden. Han nølte ikke med å gripe til både fengsel, piskestraff og tortur for å fremme omvendelsesverket. Popularisserte troen: folkelig djeveltro, en naiv tilbedelse av Maria og andre helgener, og en nokså krass dyrkelse av døde helgenben og en tro på den undergjørende kraft i slike relikvier. (Grimberg)
 • 682: Hellig vievann
 • 710: Seremonien å kysse pavens tå
 • 754 Kirkestaten opprettes med paven som fyrste, Frankerkongen Pepin kongesalves og blir Romas beskytter.
 • 768-772 pave Stephen IV kaller jødene "mørkets sønner"
 • 787: Iconer tillates, kirkemøtet i Nicea
 • 799: messe mot betaling
 • 800: Karl krones av paven til keiser, ønsker "imperium christianum", den hellige kirkes rike
 • 827-844 Greg 4. Innfører allehelgens feiringen, 1. november
 • 858-867 pave Nicolaus I skjerpet pavedømmets maktkrav til et krav om verdensherredømme og overhøyhet over den verdslige makts representanter
 • 955-964 Johannes 12. Ble pave 18 år gammel, var samvittighetsløs, makabert blasfemisk og usedelig.
 • 993: kanonisering av helgener
 • 1022: Kong Robert av Frankrike lot 13 kjettere brenne
 • 1032-45 pave Benedikt 9. Ble ved sin fars anstrengelser og penger valgt til pave 12 år gammel. Han førte et så skamløst liv ( myrdet, horet og ranet pilgrimer åpenlyst) at romerne i 1044 jagde han bort og valgte en motpave, Silvester 3. Solgte pavestolen for 1000 pund til Gregor 6.
 • 1059 sølibat påbys også for prestene
 • 1076-1085: pave Gregor VII proklamerer at den Romerske kirke aldri har gjort feil, og heller ikke vil feile i evighet, investiturstriden: paven krever retten til å innsette/avsette keisere
 • 1095: Pave Urban II tilbyr plenaravlat for korsfarere.(tilgivelse for alle synder)
 • 1096-99:Det første korstog, Konstantinopel, Antiokia, Jerusalem. Muslimer drept i blodbad, så takkegudstjeneste.
 • 1047-49: 2.korstog, mislykket
 • 1184: Paven oppretter den biskoppelige inkvisisjonen: biskoppene påbudt å oppspore og straffe anerledestroende spesielt katarer (albigensere),mål: utrydde sektene.
 • 1184: Valdenserne lyst i bann; de forkastet lære om skjærsild, avlat
 • 1189-92: 3.korstog, Avtale om kristne pilgimers adgang til Jerusalem
 • 1198-1216. Innocens 3.Paven er Vicarius Christi: Kristi stedfortreder og formidler mellom Gud og menneskene
 • 1201-04: 4.korstog, Innocens 3: skulle til Palestina, tok Konstantinopel i stedet
 • 1208: Korstog mot Albigensere i Syd-Frankrike og Nord-Italia,
 • 1211:100.000 Albigensere myrdet på en dag i Lavaur
 • 1212: Barnekorstoget, mange av barna endte opp solgt som slaver
 • 1215: Jødene må bære merke på klærne, transsubstasjonslæren blir dogme , årlig botsplikt innført
 • 1217-21: 5. Korstog: mislykket angrep på Egypt
 • 1225-1270. Thomas Aquinas: Summa Theologica, sakramentlæren: nødvendig å motta sakrament for å frelses, sakramentene fungerer som beholdere som rommer nådevirkningen, absolusjon betingelse for syndstilgivelse
 • 1228-29: 6. Korstog: egyptisk sultan skulle avstå Jerusalem, Nasaret og Betlehem + korridor til kysten
 • 1229: Forbud for legfolk å eie Det gamle eller nye testamentet, måtte avleveres til biskop etter 8 dager
 • 1231: Inkvisisjonen sentralisert til Roma av Gregor 9., Dominikanerne får ansvaret, straff: livstid i fengsel
 • 1234. kirkemøtet i Tarragona forbyr legfolk å lese bibelen på morsmålet, Greg IX: de Judaeis, skrift mot jøder
 • 1248-54: Ludvig 9. den helliges korstog
 • 1252: Pave Innocent IV tillater at tortur benyttes i inkvisisjonsavhør for å få tilståelse: strekksenger, Den spanske sko(knusing av ben og føtter), Jernjomfruen (nål og knivkammer), glødende bly i ører og munn, kveling ved å svelge egne kroppsdeler, halshugging, oppskjæring, drukning i urin og ekskrementer, dyppe arm i kokende vann, alt utført i Jesu navn av presteskapet.
 • 1264: Den første hekseprosess skjer i Frankrike
 • 1299: kirkemøtet i Toulouse: forbud mot å lese bibelen på morsmålet
 • 1300: Bonifaces VIII innfører "det gyldne år", jubelår, for å få pilgrimsreisende til Roma, innlagt avlat
 • 1302: Bonifaces: Unam sanctam: frelse kun for medlemmer i Den Katolske Kirke, krever verdensheredømme
 • 1330-84: John Wyclif, engelsk reformator oversatte Bibelen til engelsk. Gikk ut mot transubbstansasjonslæren, presteveldet og avlatshandelen, tilhengere kaltes Lollarder, Henrik 6. drepte deres ledere
 • 1377: paven utsteder bulle mot Wyclif
 • 1370-1416: Hieronymus, bragte Wyclifs skrifter til Praha, reformator
 • 1370-1415: Jan Hus, refomator, tilhørerskare: husittene: ytterliggående forkaster ikke bare en rekke katolske dogmer, men enhver hierarkisk kirkeorden og alle kirkelige fester, også søndagen
 • 1401: dødsstraff for heresi (hårdnakket fornektelse etter dåpen av en sannhet som må tros med guddommelig og katolsk tro). "De heretico cumburendo".
 • 1410: konfiskering og brenning av Wyclifs skrifter
 • 1412: Radikale demonstrasjoner, paven portrettert som Antikrist på plakater, 10. Juli: 3 unge arrestert og henrettet dagen etter.
 • 1414-18 Konstanz konsilet, pave Johannes XXIII avsatt og dømt for incest, ran, mord og voldtekt av 300 nonner Wyclifs skrifter fordømmes, 
 • 1415 Jan Hus er til stede ved konsilmøtet og blir erklært som "erkekjetter", fordømmes og blir brent på bålet. Hironemus lider samme skjebne året etter.
 • 1419: Sigmund tok tronen og ville utrydde husittene, sender korshærer inn i landet, men de lider nederlag
 • 1436: Basel konsilet, forlik med husittene, noen ytterligående står utenfor
 • 1476: Kirken tilbyr avlat for døde for penger, skal fri dem fra skjærsilden
 • 1478: Pave Sixtus autoriserer den spanske inkvisisjonen, klarer å utrydde reformatorene der.
 • 1484 Innocens 8 utsteder bulle mot trolldom og hekseri. Hekser skulle letes frem og drepes. Tortur i avhør, vannprøven ( flyter =skyldig), millioner døde på bålet. Forsøkte å stanse husittene.
 • 1492-1503. Pave Alexander 6. Livskraftig og uten skrupler, tilbøyelig til vold og list. Arrangerte sexorgier i Vatikanet, f.eks. 31okt 1501: 50 kvinner "tjente" prester og biskoper, premie for flest samleier.
 • 1516: Getto for jøder i Venice
 • 1517:  Martin Luthers 95 teser mot avlatshandel
 • 1525: Tyndale brennes på bålet, etter å ha fullført oversettelsen av Det nye testamentet
 • 1530 Confessio Augustana, riksdagen i Worms
 • 1534: Jesuittordenen stiftes, mål: kjempe mot ytre og indre fiender og være pavens lydige redskaper
 • 1537: Martin Luther forfatter de Schmalkaldiske artikler: skriver i art IV: "Like lite som vi vil tilbe djevelen selv som en herre og gud, vil vi derfor tåle hans apostel, paven, eller Antikrist, til å styre over oss som hode og herre. For løgner og mord og evig forderv for legeme og sjel er kjennemerkene på det pavelige regimentet".
 • 1542: Inkvisisjonen fornyes og sentraliseres til Roma, skal benyttes til å utrydde protestantiske tendenser.
 • 1572: 24 aug. Bartolomeusnatten: 2 -10 000 hugenotter drept i Paris
 • 1620: De første kristne til Amerika
 • 1655: Valdenserne i Sveits massakrert i april ved Mt Costelluzzo
 • 1798: Pave Pius VI arresteres i Roma av Napoleons general André Masséna, paven dør i fangenskap. Katolske kirker over hele Europa stenges, raseriet i Frankrike rammer de geistlige og mange prester drepes i giliotin.
 • 1809: Kirkestaten innlemmes i Frankrike.
 • 1854: Dogmet om Marias ubesmittede unnfangelse, natur ubesmittet av syndefallet og syndefritt liv
 • 1929: Vatikanstaten opprettes i et konkordat med facsist lederen  Mussolini
 • 1933: Den katolske kirke signerer en samarbeidsavtale, konkordat, med Hitlers regime. 
 • 1950: Dogmet om Marias legemlige opptagelse til himmelen (vedtatt med pavens ufeilbarlighet)
 • 1964: 2.Vatikankonsil vedtar dekretene om økumenismen (gjennopprettelsen av kirkens enhet)

 

 

 

 Sort statue av Jupiteromdøpt til St Peter  - fra St. Peters basilica, Roma. 


St. Petersplassen - utformet som et hedensk solhjul. Obelisken er et gammelt fallossymbol og symbol for Orisis, den egyptiske solguden. 


Tiaraen - symbol på pavelig rikdom og religiøs makt. 

Det første korstog begynte i Clermont, Frankrike 27.nov 1095 etter oppfordring fra pave Urban II


Inkvisisjonen - geistlige dømte ufattelig mange til døden fordi de ikke ville underkaste seg den katolske kirke.


Tortur ble flittig brukt under  inkvisisjonen.
 


  Den Romerske biskop, paven, har  i Kirken, i kraft av sitt embede som Kristi stedfortreder og hele Kirkens hyrde, den fulle, øverste og universelle myndighet som han alltid har anledning til fritt å utøve. 

Kirken er apostolisk: den er bygget på varig grunn: "Lammets tolv apostler"(Åp 21,14); den kan ikke ødelegges; den  bevares ufeilbarlig i sannheten: Kristus styrer den gjennom Peter og de andre apostlene som er tilstede i sine etterfølgere,
     paven og bispekollegiet. 

Bilder frawww.tagnet.org/llt etter avtale
Redaktør for Kirkehistorie.no er A.O. Bjørkavåg    redaksjon(a)kirkehistorie.no